Pilehaven

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Pilehaven

Pilebeplantningen


På forårshavedagen i 2012 blev der plantet pil på en mindre del af det græsareal, der ligger nordligst, og hvor der vinter og forår kan være meget fugtigt.

Arealet er ca. 25 gange 15 meter. Der blev plantet på sort plastik for at planterne kunne klare sig over for de kraftige græsser. Der blev plantet flere sorter for at sikre, at i hvert fald nogle af dem kunne trives. Det viste sig hurtigt, at rådyrene var glade for at nippe skuddene af, især visse sorter bekom dem vel, så der blev samme år opsat pæle og ståltråd. Det har vist sig, at især 2 sorter: ”Rød Belgier” og ”Bleu” laver gode slanke skud og ikke i så høj grad spises af rådyr og harer. Der skal dog efterplantes en del, idet musene er slemme til at gnave i planterne og har det lunt og godt under den sorte plastik.


Belgisk hegn

I 2014 blev der på de 2 sider af beplantningen sat et såkaldt ”Belgisk hegn”, hvilket er et levende pilehegn, flettet i harlekinmønster. Til dette blev brugt de kraftigste pileskud, som ikke kunne bruges til at flette kurve med. I foråret 2015, hvor der efter høsten igen var mange kraftige skud til formålet, blev resten indhegnet, så der er nu kun en åbning på ca. 1 meter. Der opsættes inden vinter en enkel låge eller et trådhegn for at forhindre rådyrene i at komme ind.


Høst, tørring og opblødning

Pilene skal høstes hvert forår inden de springer ud, således at der kun er 3-5 knopper på hvert skud. Pilen sorteres i længder og sort, bundtes og stilles til tørre vinteren over. Nogle af sorterne skal tørre i mørke for at få den smukkeste farve, så det foregår på mit loft.

Man kan godt flette med friske pil, men det almindeligste er at bløde de tørrede pil op i 10 – 14 dage inden man bruger dem. I 2014 blev der holdt pilefletkursus med 5 deltagere ved maskinhuset. Hvis det er muligt gentager vi det i år.


Overskud fra høsten

Hvert forår efter høsten vil overskydende, høstede pil blive lagt ud, så alle kan tage resterne til brug i deres have til plantestativer eller små hegn. Husk, at det ikke er tilladt at hegne sin have med levende pil, idet de tager for meget vand fra jorden. I 2016 vil der formentlig blive mange kraftige pil tilbage, idet det belgiske hegn nu er etableret og forhåbentlig kun kræver mindre vedligeholdelse.


Hanne Juel, have 54