Haveforeningen 2019

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 


Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com14.10.2019


Hej alle havelejere


Til orientering bliver der lukket for vand/toiletter og den bageste p-plads i weekenden 2.-3. november,

Vi siger tak for en god sæson og ses til generalforsamling i marts 2020. Dato følger.


Mvh

Bestyrelsen

5. august 2019


Der vil blive stillet en container til rådighed den 23., 24. og 25. august. Husk, at der kun må lægges komposterbart havaffald i den.


Mvh

Bestyrelsen
24. marts 2019


Så er den nye havesæson skudt igang, og der er allerede livlig aktivitet i mange haver.


Der er åbnet for vandet og toilethuset, og det er nu igen muligt at køre ned til bageste P-plads.


Der er kommet et læs komøg til fri afbenyttelse. Det ligger under presenning ved den bageste P-plads.


Havedagen er fastlagt til den 27. april,. og der vil blive udarbejdet en arbejdsplan til dagen.


Vi arbejder fra 10.00-13.00, og efterfølgende er der hyggeligt samvær med sandwich og øl/sodavand på foreningens regning. Vi håber på godt vejr og talrigt fremmøde.


I forbindelse med havedagen vil der som sædvanlig være opstillet en container hen over weekenden. Den må benyttes til selvkomposterende haveaffald.


Rigtig god sæson til alle!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
MARTS 2019
Referat af generalforsamling - 7. marts 2019


Der var fremmødt 26 medlemmer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer.


  1. Dirigent: Dan, have 18.


  1. Stemmetællere: Der blev ikke valgt stemmetællere, da der ingen punkter var til afstemning.


  1. Bestyrelsens beretning ved formanden:


Var tilsendt alle lejere. Formanden havde yderligere følgende kommentarer:


Vedr. landings lysene er det, der stod over jorden endelig fjernet. Hvis man vil have fjernet klodsen i jorden, skal man gøre det selv.


Det blev påpeget, at vi har anskaffet nogle dyre vandhaner med følere til toiletterne, for at forhindre unødigt vandspild/forbrug. Pga. den meget tørre sommer er der brugt 1000 cbm, og hvis der kommer endnu en sommer som sidste år med så stort vandforbrug, må vi overveje at sætte kontingentet lidt op.


Havedepositum og nøgledepositum er pr. 1.1.2019 hævet til 1.000 kr. hhv. 200 kr.


Havelejerne opfordres igen til at huske at melde adresseændring, ændring af tlf. nr. og mailadresse til kassereren/bestyrelsen.


Det er vedtaget, kun at afholde 1 havedag om året grundet generelt dårligt fremmøde på 2. havedag. Havedagen lægges om foråret – i år den 27.4.2019.


Der vil dog fortsat være 2 containerperioder - den ene i forbindelse med havedagen og den anden i sensommeren. I år bliver det den 23.+24.+25. august.


  1. Regnskabet, som var tilsendt alle lejere der havde have pr. 1.1.2019 blev fremlagt af kassereren og godkendt. Der er ikke planlagt større anskaffelser i 2019.


  1. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.


  1. Der var ingen forslag fra medlemmerne.


  1. Budget var tilsendt alle lejere, der havde have pr.1.1.2019 – der blev stillet spørgsmål m.h.t. vand. Det er noteret, at der er budgetteret for lavt.

Ingen ændring i medlemskontingentet. Budgettet blev godkendt.


  1. Valg til bestyrelsen:

Kasserer -  Astrid have 34 – var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem - Jutta have 107  - var på valg og blev genvalgt.

2. suppleant var på valg – Bente have 96 blev valgt.

2. revisor - Margit have 105 – var på valg og blev genvalgt

Revisor suppleant – Ole have 37 - var på valg og blev genvalgt.


  1. Evt.

Der er desværre igen blevet fundet  ”efterladenskaber” nede ved den bageste sø. Dette svineri skal bringes til ophør. Ser du nogen sætte sig, så giv besked til bestyrelsen.


Der bliver købt dræbersneglegift igen i år. Henvendelse til/køb af poser: have 107, Jutta og Flemming. Der kan kun afregnes kontant. Prisen kender vi ikke lige nu, da den kommer til at afhænge af indkøbsprisen. Sidste år kostede en pose 40,- kr.


Der er pileafklip, der kan hentes af dem, der er interesseret i det


Der er også kommet et læs komøg, der ligger til fri afbenyttelse ved bageste parkeringsplads.


Der er dannet et nyt græsteam: Vibeke have 33, Elin have 30, Bent have 78 og Jan have 107.


Toiletrengøringsholdet består af: Margit have 105, Jutta have 107, Tove have 35 og Bente have 96.Ref. Astrid, have 34

Februar 2019


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag 7. marts 2019 kl. 19.00

i Satellitten ved Værløse bibliotek.Dagsorden :


1   Valg af dirigent.

2   Valg af 2 stemmetællere.

3   Bestyrelsens beretning 2018 - er tilsendt.

4   Kassererens forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5   Forslag fra bestyrelsen.

6   Forslag fra medlemmerne.

7   Forelæggelse af budget og kontingent for 2019.

8   Valg til bestyrelsen. *

9   Evt.

   

   ( 8 )*

     Formand                       Jan         (have 105)          ikke på valg.

     Kasserer                       Astrid      (have 34)            på valg.

     Bestyrelsesmedlem      Eskild      (have 58)           ikke på valg.

     Bestyrelsesmedlem      Jutta        (have 107)         på valg.

     Bestyrelsesmedlem      Mohsen   (have 31)           ikke  på valg.

     1.suppleant                   Panny      (have 27)          ikke på valg.

     2.supplean                                                              på valg.

     1.revisor                        Lise         (have 41)           ikke på valg.

     2.revisor                        Margit      (105)                 på valg.

     Revisor suppleant         Dan         (have 18)           ikke på valg.

     Revisor suppleant         Ole          (have 37)           på valg.