Haveforeningen 2020

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com


20. oktober 2020


Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag den 29.7. med en god og gemytlig stemning blandt de 25 haver, der havde tilmeldt sig. Forhåbentlig kommer der endnu flere næste gang. Efter at have grillet og hygget i nogle timer, blev det tid til at finde vinderne af græskar- og solsikkekonkurrencen, så vi gik rundt til de haver, der ønskede at deltage i konkurrencen. Der var mange fine solsikker og græskar, men det blev Leif i have 99, der vandt med sit flotte græskar på 19,7 kg og Bente i have 96 med sin smukke solsikke på hele 2,59 m.

STORT TILLYKKE.


Så er denne sæson så småt ved at synge på sidste vers, men der er dog stadig afgrøder, der skal høstes og efterårsgravning, der skal gøres.Til orientering vil der i weekenden 7.-8. november blive lukket for vandet og den bageste p-plads for vinteren.


Vi takker for denne sæson og siger på gensyn i 2021.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen29. juli 2020Der bliver et socialt arrangement lørdag den 29.8.2020 - se venligst nærmere i udhængsskabet ang. tilmelding - og efterfølgende skal vi have fundet vinderen af græskar- og solsikkekonkurrencen.


Der bliver ingen havedag i år men containeren vil være til rådighed i weekenden 4.-6.9.2020.

HUSK kun komposterbart affald må lægges i containeren.

  15. april 2020
Det er blevet besluttet at aflyse havedagen i april grundet corona, men containeren vil være i haven i weekenden 25.-26.4.. Havedagen kan måske afholdes ultimo august/primo september. Hold jer opdateret her på hjemmesiden eller på opslag i haven. Ligeledes er rundvisningen på vandværkets byggeplads aflyst.                             HUSK AT HOLDE AFSTAND TIL HINANDEN   Vi ønsker alle en god sæson.  Mvh

  Bestyrelsen28. marts 2020Så starter den nye sæson, og der bliver åbnet for vand/toiletter i denne weekend.


Det er under meget forandrede forhold, så det er bydende nødvendigt 


AT DE VED TOILETHUSET OPSLÅEDE RETNINGSLINIER BLIVER OVERHOLDT!!!


Sker det ikke, bliver huset aflåst igen.Det er endnu uvist, om vi kan komme til at afholde havedagen i slutningen af april, men vi opdaterer her på hjemmesiden, lige så snart vi ved mere.


Mvh

Bestyrelsen

12. marts 2020                            Referat af ordinær generalforsamling – 10.03.2020

 

Der var fremmødt 25 medlemmer inkl. bestyrelsen.

 1. Dirigent – Marianne, have 32 blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

 2. Stemmetællere – Bente, have 96 og Elin, have 30 blev valgt.

 3. Bestyrelsens beretning v/formand, Jan have 105.

  Beretningen var tilsendt alle lejere.

  Formanden havde endvidere disse kommentarer:

  Når en lejer, efter at havevandring har fundet sted, får besked om, at der er noget, der skal ordnes, så skal han/hun få det gjort uden tøven.

  Når man har hentet gødning, skal man rydde op efter sig. Formanden foreslog evt. at finde et team, der kunne være behjælpelig, og det blev foreslået at finde en dato i november/december. Der blev ikke truffet en afgørelse.

  Formanden uddybede punktet omkring det ønskede solcelle panel på herretoilettet. Omkostningerne vil beløbe sig til mellem 5.000,- og 7.000,- kr. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

  Som det blev vedtaget sidste år, er arbejdsdagen i sensommeren/efteråret afskaffet, men det blev med stort flertal vedtaget at afholde en hyggekomsammen med grill etc. i forbindelse med, at vi får containeren i sensommeren/efteråret. Nærmere herom fra bestyrelsen senere.

  Konkurrencen om største græskar (kg) og højeste solsikke (cm) - solsikkerne må gerne bindes op - slutter den 29.8.2020, hvor vejning/måling finder sted kl. 10.00.

  Beretningen blev godkendt.

 4. Forelæggelse af regnskab - regnskabet, som også var tilsendt alle lejere, der havde have pr. 1.1.2020, blev fremlagt af kassereren, Astrid have 34, og godkendt.

 5. Forslag fra bestyrelsen – jfr. bilag 1 – kontingentforhøjelse med 100,00 kr. fra 2020 og yderligere 100,00 kr. fra 2021 blev enstemmigt vedtaget.

 6. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag indkommet.

 7. Forelæggelse af budget – budgettet, som også var tilsendt alle lejere, blev fremlagt af kassereren og godkendt.

 8. Valg til bestyrelse -
  Formanden, Jan have 105, var på valg og blev genvalgt.
  Bestyrelsesmedlem, Eskild have 58, var på valg og blev genvalgt.
  Bestyrelsesmedlem, Mohsen have 31, var på valg og blev genvalgt.
  suppleant, Panny have 27, var på valg og blev genvalgt.
  1. revisor, Lise have 41, var på valg og blev genvalgt.
  Revisor suppleant, Dan have 18, var på valg og blev genvalgt.

 9. Eventuelt
  Byggeri på vandværket vil pågå indtil 2025.
  Der vil blive opført en støjvold i det nordlige skel.
  Der er en stor jordvold mod vest, der ligger ud for haverne 91 til og med 35. Denne vold vil blive fjernet igen, når arbejdet er afsluttet.

  Havedag 25.04.2020
  I forbindelse med havedagen er der arrangeret en rundvisning på byggepladsen kl. 10.00, så vi starter med rundvisning og arbejder så på at løse fælles opgaver m.m. for derefter at afslutte med lidt socialt samvær med en bid brød/vand/øl.

  Drivhuse
  Der pågår p.t. en dialog med kommunen omkring drivhuse i vores haver.
  Formanden har kontakten og vil bede om et møde snarest muligt.
  Referent: Astrid, have 34
12. februar 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Værløse Nyttehaveforening af 1983

10. marts 2020 kl. 19.00

i Satellitten ved Værløse bibliotek.

 


       Dagsorden :

 • Valg af dirigent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning 2019.
 • Kassererens forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Forslag fra bestyrelsen. Se bilag 1.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Forelæggelse af budget og kontingent for 2020.
 • Valg til bestyrelsen.

 

Bestyrelse:

Formand                                   Jan               (Have 105)             På valg

Kasserer                                    Astrid          (Have  34)              Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem                   Eskild          (Have  58)              På valg

Bestyrelsesmedlem                  Jutta             (Have 107)             Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem                   Mohsen       (Have  31)              På valg

1. Suppleant                              Panny         (Have  27)               På valg

2. Suppleant                              Bente          (Have  96)               Ikke på valg

1. Revisor                                  Lise             (Have  41)               På valg

2. Revisor                                  Margit          (Have 105)              Ikke på valg

Revisor suppleant                      Dan             ( Have 18)               På valRevisor suppleant                      Ole              (Have 37)                Ikke på valg